Blind-typen-op-muziek De legende van de gouden beer De legende van de gouden beer Een-gezellig-dagje-naar-Giethoorn Martha Snel Blind typen op muziek

In 1932 introduceerde Adriaan Schoevers (de succesvolle grondlegger van het gerenommeerde hedendaagse opleidingsinstituut Schoevers) het spraakmakende fenomeen 'Blind typen op ritmische muziek' in ons land.  

Tijdens een massale presentatie, die voornamelijk door jonge vrouwelijke cursisten werd verzorgd, legden de camera's van het (destijd zeer populaire) wekelijkse bioscoopjournaal deze opmerkelijke filmbeelden en geluiden vast.

Je ziet aan de gezichten van de deelneemsters (en van die van enkele mannen) dat het om een zeer serieuze zaak ging.

Een spannend onderdeel van de manifestatie, was het moment waarop de naald van de opwindbare grammofoon uit de groef van de plaat werd getild en waarop de schrijfmachines het ritme zelfstandig moesten voortzetten, waarna de muziek handmatig weer aan het ritme toegevoegd moest worden.

Maar het lukte!

Schoevers was van mening dat zijn cursisten de mogelijkheid moesten hebben om de lesstof, die hij hen aanreikte, op een ontspannen manier tot zich te kunnen nemen. Het begrip 'spelend leren’ werd door hem in 1932, zij het nog niet in een al te woest-speelse setting, op bijzondere wijze tot leven gewekt. Het meisje uiterst rechts in beeld, aan het eind van het filmpje, zag er blijkbaar (als enige in de zaal?) de humor wel al van in!

Een-gezellig-dagje-naar-Giethoorn Martha Snel