De legende van de gouden beer vervolg-1-telescoop-opnames-1 vervolg-3-telescoop-opnames-1 De legende van de gouden beer

Bovenstaand een foto van de sterrencluster NGC 1866. Deze sterrenhoop bestaat uit duizenden zonnen die soms kleiner maar vaak ook veel groter zijn dan onze zon. De meeste sterren in deze cluster worden omringd door planeten waarvan sommige exemplaren zeer waarschijnlijk levensvormen bevatten.

Het is beslist niet ondenkbaar dat er daar ergens levende wezens bestaan die op ons lijken en ik hoop dan ook van ganser harte dat zij over het volle verstand beschikken. Niet op ons niveau, maar veel hoger en veel meer fatsoenlijk en liefdevol denkend dan wij. Vooral dat laatste. Liefdevol. Dan hoeven wij deze Aliens niet te vrezen.

Wanneer zij eventueel nog eenvoudige holbewoners zijn dan is er ook geen reden om bang voor hen te zijn. In ieder geval niet op langere termijn als wij ooit op hun planeet zouden landen. Hoewel de eerste mensen die daar uit hun ruimtevaartuig stappen wel eens in een kookpot zouden kunnen belanden. Maar vernuftig als de mens nu eenmaal is zullen wij er dan na volgende missies zeker al snel in afgelegen gebieden zwaarbeveiligde bunkers bouwen waarin wij dan dankzij onze dodelijke stralingswapens zelf veilig kunnen zijn zodat wij de betreffende planeet op ons dooie akkertje kunnen veroveren.

Holbewoners maken dan geen schijn van kans. Maar als het ergens op een levensvatbare planeet in deze sterrencluster zou gaan om hoogontwikkelde Aliens dan kunnen wij er, als de doorgaans goedwillende maar nog veel te vaak ook hypocriete stervelingen die wij nu eenmaal zijn, maar beter bij uit de buurt blijven. Zij maken beslist preventief gehakt van ons zodra zij weten wie, wat en hoe wij nu nog zijn.

Credits: ESA/Hubble en NASA

Hier onder een foto van de Serpens Nebula op ongeveer 1.300 lichtjaren afstand van de aarde.  Wij zien hier een enorme kosmische kraamkliniek waarin nieuwe sterren gevormd worden en oude sterren een bijna uitgedoofd leven als planeet tegemoet gaan. De ster HBC 672 bijvoorbeeld wordt langzaam maar zeker ingesloten door een gigantische ring die uit rotsblokken, ijsformaties en sterrenstof bestaat en verandert daardoor ooit in een planeet waarin het dan ingesloten vuur van de stervende ster in de kern nog miljoenen jaren een bron voor vulkanen zal vormen, net zoals dat op de aarde nog steeds het geval is. De ring is op de foto niet zichtbaar maar de schaduw van de ring is dat wel.

 Credits: NASA, ESA en STScl.

En vervolgens een plaat waarop verschillende sterrenstelsels te zien zijn met vrijwel in het midden de sterrenclusters SDSS J1050 en 0017.

Credits: ESA/Hubble en NASA

vervolg-1-telescoop-opnames-1 vervolg-3-telescoop-opnames-1