De legende van de gouden beer vervolg-3-telescoop-opnames-1 De legende van de gouden beer

Tot slot een foto van een massieve groep van afzonderlijke sterrenstelsels die door zwaartekracht met en aan elkaar verbonden zijn. De naam van deze enorme cluster is RXC J0032.1 en 1808. En ook hier wordt er op heftige wijze gestorven en geboren!

Credits: ESA/Hubble, NASA, RELICS.

Hier volgt een foto van een aantal sterrenstelsels waarin IC 4870 centraal staat. Dit stelsel is 28 miljoen lichtjaren van ons verwijderd. Het scheppingsproces draait ook hier werkelijk nog dag en nacht op volle toeren. En dat zeg ik niet alleen. Vele internationale wetenschappers zeggen dat ook. Hoewel zij het geen scheppingsproces maar wel wordingsgeschiedenis noemen. Het komt dus op het zelfde neer.

Credits: ESA/Hubble en NASA.

vervolg-3-telescoop-opnames-1

Nu wij toch zo leuk bezig zijn wil ik het begrip lichtjaren nog even belichten. Ik denk dat ik begrijp wat het betekent om een lichtjaar te zijn. Als ik het fout heb dan hoor ik het graag.  

Het begrip lichtjaar omschrijft de afstand in kilometers die het licht van de zon of van een andere ster in het universum in een aards jaar aflegt. Wanneer een aardse raket een heel lichtjaar lang met de snelheid van het licht door de ruimte zou kunnen vliegen dan zou die raket in een jaar 9,46 biljoen kilometer hebben afgelegd. Raketten die de snelheid van het licht kunnen benaderen bestaan nog niet en het ziet er naar uit dat zij, zeker voor het vervoer van menaen, ook nooit zullen bestaan.

Daadwerkelijk reizen naar andere zonnestelsels en/of naar de verschillende sterrenclusters die de Hubble Telescoop inmiddels heeft gefotograveerd is voor de mens, in onze huidige materievorm die voornamelijk bestaat uit water en enkele fragiele aardse bindmiddelen, absoluut onmogelijk.

Het zal daarentegen waarschijnlijk wel binnen afzienbare tijd (binnen honderd jaar al wellicht) mogelijk zijn om op basis van mentale krachten hoogstpersoonlijk een kijkje te nemen in werelden die in andere dimensies dan de onze bestaan. Buiten onze materiewerkelijkheid, maar daardoor niet minder interessant. Ik zou dat nu wel al willen omdat ik weet dat de Gouden Beer dat kan. Dus het kan!

En dan zijn er ook natuurlijk ook nog onze robotten die steeds vernuftiger worden en die daarom misschien ooit wel met de snelheid van het licht naar verafgelegen sterren en planeten in onze werkelijkheid kunnen reizen. Misschien kunnen wij dan vanaf de aarde of vanaf Mars waar wij dan natuurlijk ook al wonen in grotten en verzonken steden nieuwsgierig met hen meekijken!